Školski kurikulum

U prilozima vam se nalaze Školski kurikulumi Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, za svaku školsku godinu.

KURIKULUM 2020./2021.

KURIKULUM 2019./2020.

 

Godišnji plan i program rada škole

U prilozima vam se nalaze Godišnji planovi i programi rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, za svaku školsku godinu.

GPP 2020./2021.      ODLUKA O IZMJENI GPP-a

GPP 2019./2020.

 

Statut škole

U prilogu vam se nalazi Statut Srednje škole Matije Antuna Reljkovića.

STATUT

 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

U prilogu vam se nalaze Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod te izmjene pravilnika koje su stupile na snagu 3. veljače 2020. godine.

PRAVILNIK

IZMJENE PRAVILNIKA

 

Etički kodeks

U prilogu vam se nalazi Etički kodeks Srednje škole Matije Antuna Reljkovića.

ETIČKI KODEKS