Podsjetnik na književna ispitna djela za esej

Pripremila profesorica Ljiljana Hess Detaljnije

Obavijest za maturante

Koji su pisali ispite državne mature na jesenskom roku Detaljnije

Kalendar ispita državne mature - jesenski rok

Za školsku godinu 2019./2020. Detaljnije

Obavijest za maturante

Koji pišu ispite na jesenskom roku državne mature Detaljnije

Rezultati ispita državne mature

Upute za ulaganje prigovora na ocjenjivanje Detaljnije

Upute naše koordinatorice za državnu maturu

Upute za pisanje ispita u vrijeme ove pandemije Detaljnije

Nova pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita

Zbog proglašene pandemije bolesti COVID-19 Detaljnije

Popis dozvoljenih kalkulatora

Za ispite iz matematike, fizike i kemije Detaljnije

Književna ispitna djela za školski esej

Podsjetnik profesorice Hess za naše maturante Detaljnije

Produžen rok za maturante!

Za odjavu, promjenu ili prijavu ispita Detaljnije

Zadnji rok za maturante!

Za odjavu, promjenu ili prijavu ispita Detaljnije

Kako će izgledati državna matura?

Upute o novom načinu polaganja Detaljnije

Novi kalendar provedbe ispita državne mature

Saznajte kad točno pišete koji ispit Detaljnije