NASTAVAK OBRAZOVANJA

Na temelju članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinima obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, objavljuje Poziv učenicima koji žele nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika. Poziv Vam se nalazi u prilogu.

Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje za neki od četverogodišnjih strukovnih programa: 

  1. Agrotehničar
  2. Agroturistički tehničar 
  3. Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut
  4. Šumarski tehničar  
  5. Veterinarski tehničar 
  6. Prehrambeni tehničar
  7. Tehničar geodezije i geoinformatike

Uvjeti za nastavak obrazovanja su:

  • da nije prošlo više od dvije godine od dana završetka dvogodišnjeg obrazovnog programa
  • da se traži nastavak obrazovanja unutar istog obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje
  • da je prosjek ocjena svih razreda strukovnog obrazovanja najmanje 3.50, zaokružen na dvije decimale

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, koje određuje nastavničko vijeće srednje škole.

Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika, obvezan je do 5. srpnja 2021. podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja, uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju. Zahtjev se šalje na obrascu koji Vam se također nalazi u prilogu.

POZIV

ZAHTJEV