RAZLIČITI WEB ALATI - video, audio, kvizovi, prezentacije, komunikacija,...

PowToon – prezentacija i film
Picturetrail - online albumi
Padlet - ploča za pisanje (može se printati)
Tricider - za razmjenu ideja i glasanje
Learning Designer - alat za izradu pripreme zabnastavu (primjer: Površina trokuta )
Gliffy - alat za izradu dijagrama toka, umnih mapa.... (može se i dowloadati)
Kahoot - online alat za izradu kviza, ankete...odličan za nastavu
CREAZA EDUCATIONA izrada digitalnih priča
ANIMOTO EDUCATION izrada filma (@skole.hr)
DVOLVER izrada crtića, stripan (ne treba se logirati)
VOKI izrada avatara, učenje jezika, upload zvuka...(nije se potrebno logirati)
PIKTOCHART izrada plakata, infografika
GICKER izrada animacija (nije se potrebno logirati)
PIZAP izrada slika, čestitki, timelinea, podloga.... (nije se potrebno logirati)
IMAGECHEF izrada slika od riječi, okvira, podloga .... (nije se potrebno logirati)
CARTOONIZE pretvara fotografiju u crtež (nije se potrebno logirati)
SLIDESHARE za jednostavno postavljanje prezentacije online
KIZOA izrada prezentacija, uređivanje slika, izrada kolaža
PREZI izrada prezentacija, lakši prikaz ideja (@skole.hr)
GLOGSTER izrada plakata, čestitki...
POWTOON izrada filmova, prezentacija (@skole.hr)
PADLET ploča za brainstorming, upoznavanje.....(koristi se bez logiranja)
WIKISPACES za učitelje (@skole.hr)
MY HISTRO izrada vremenske crte
FLASHCARDS MICROSOFT kreiranje kartica za učenje
ZONDLE jednostavna izrada igrica i kvizova za učenje i ponavljanje (za učitelje i učenike)
QUIZLET alat za izradu materijala za učenje i vježbu

 

Upute za izradu PowerPoint prezentacije

U prilogu možete preuzeti upute za izradu PowerPoint prezentacije

UPUTE

 

Zaštita autorskih prava

U prilogu možete preuzeti Preporuke o zaštiti autorskih prava te dokument koji govori o Korištenju slika s interneta.

PREPORUKE           KORIŠTENJE SLIKA