Upute za maturante

U prilogu vam se nalaze upute kojih se morate pridržavati prilikom pisanja ispita državne mature, u vrijeme ove pandemije.

UPUTE