Svjetski dan šuma

Virtualno smo obilježili Svjetski dan šuma!

Naši učenici izradili su virtualne razglednice koristeći vlastite fotografije autohtonih biljaka i životinja.

Šume su dom za 80% biljnih i životinjskih vrsta! Prevrijedno da bi se izgubilo!

U galeriji možete pogledati njihove radove!