Rad sa strankama za vrijeme bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Za vrijeme bolesti COVID-19 uzrokovanje virusom SARS-Cov-2, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, obavljat će neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev nije moguće riješiti bez prisutnosti iste. Za rad sa strankama osigurat će se posebni prostor u kojem će se primati stranke uz pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera.

Korisni brojevi / e-mail adrese:

 • RAVNATELJ: tel.: 091/780 64 31
  e-mail: majatomic.hr@gmail.com
   
 • REFEREADA: tel.: 035/255-697 lok.2
  e-mail: srednja-skola-mar@sb.t-com.hr
  zvati u vremenu od 9-12 sati
   
 • TAJNIŠTVO: tel.: 035/255-697 lok. 7
  e-mail: srednja-skola-mar@sb.t-com.hr 
  zvati u vremenu od 9 – 12 sati
   
 • RAČUNOVODSTVO: tel.: 035/255-697 lok. 5
  e-mail: srednja-skola-mar@sb.t-com.hr
  zvati u vremenu od 9-12 sati
   
 • KNIŽNICA: tel.: 099 8373 969
  e-mail: zitaopacak@gmail.com
  zvati u vremenu od 9 -12
   
 • KOORDINATOR DRŽAVNE MATURE:  tel.: 095 9076 066
  e-mail: krznariczdenka@gmail.com 

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU SLAVONSKI BROD:
Radnim danom od 7-15 sati  na tel.: 091 620 4368 ili 035/447-228 lok. 2