Popis dozvoljenih kalkulatora

U prilogu vam se nalazi popis dozvoljenih kalkulatora za ispite iz matematike, fizike i kemije.

KALKULATORI