Podsjetnik na književna ispitna djela za esej na državnoj maturi

U prilogu vam se nalazi podsjetnik na književna ispitna djela za esej na državnoj maturi, koji vam je pripremila profesorica Ljiljana Hess.

POETIKA KNJIŽEVNIH DJELA