Odluka o trajanju dopunskog rada

U prilogu vam se nalazi odluka kojom se utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji su na kraju nastavne godine imali najviše 2 negativne ocjene. Dopunski rad trajat će 10 sati, a vrijedi za sve nastavne predmete.

ODLUKA