OBAVIJEST ZA UČENIKE - 1. DAN ŠKOLE

Školska godina 2020./2021. počinje 7. rujna prema slijedećem rasporedu: 

  • 1. razredi su jutarnja smjena od  7,10 - 12,30 sati te prva 2 sata imaju sat razrednika, a ostale sate prema rasporedu
  • 3. razredi su jutarnja smjena od 7,55 - 12,30 sati te imaju 1 sat razrednika, a ostale sate prema rasporedu
  • 2. razredi su popodnevna smjena od 13,30 - 18.50 sati te prva 2 sata imaju sat razrednika, a ostale sate prema rasporedu
  • 4. razredi su popodnevna smjena od 14.15 - 18.50 te imaju 1 sat razrednika, a ostale sate prema rasporedu
  • ovo je raspored dolazaka samo za PRVI DAN, sve ostale dane učenici imaju normalan raspored dolazaka u školu
  • u jednoj smjeni polaze nastavu učenici prvih i trećih razreda, a u drugoj smjeni učenici drugih i četvrtih razreda. Svakih sedam dana smjene se rotiraju. Prvi i drugi razredi imaju veliki odmor (10 min) iza 2. i 4. sata, a treći i četvrti razredi iza 3. i 5. sata.
  • mali odmor između nastavnih sati traje 5 minuta

Škola ima 3 ulaza i jako je važno da svaki razred ide na ulaz iz dolje priloženog rasporeda. Također, svaki razred ima učionicu u kojoj će boraviti cijeli dan, a to također možete vidjeti u priloženom rasporedu.

RASPORED UČIONICA I ULAZA 

 UČENICI 1. DAN MORAJU OBAVEZNO PONIJETI SVOJU ZAŠTITNU MASKU ZA LICE!

U prilozima vam se nalaze protokol o ulasku i ponašanju učenika u školskoj ustanovi te protokol o ponašanju roditelja u sadašnjoj epidemiološkoj situaciji.

PROTOKOL - UČENICI

PROTOKOL - RODITELJI