Obavijest za maturante koji pišu ispite na jesenskom roku državne mature

Dragi maturanti,

u ponedjeljak 24.8.2020. počinje jesenski rok državne mature u našoj školi. Svi koji dolaze na ispite državne mature moraju se pridržavati Uputa za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) jesenski rok – kolovoz i rujan 2020. godine. Upute su izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. 

Pristup državnoj maturi u trenutnoj epidemiološkoj situaciji
Tijekom epidemije novog koronavirusa, na ispite državne mature ne dolaze pristupnici koji pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.). 

Na ispite nije dopušten dolazak pristupnicima kojima je utvrđena zaraza COVID-19. 

Mjere opreza prije ispita
Svim pristupnicima, djelatnicima uključenim u provedbu ispita državne mature i pomoćnicima na ispitu državne mature, u razdoblju prije prvog ispita te do posljednjeg ispita preporučuje se, koliko je moguće s obzirom na druge životne obaveze i okolnosti, da se pridržavaju pravila koja smanjuju mogućnost zaraze (dosljedno pridržavanje fizičke udaljenosti i pojačana osobna higijena). 

Kandidat koji u razdoblju u kojem polaže ispite državne mature razvije respiratorne simptome ili povišenu tjelesnu temperaturu dužan je o tome telefonom obavijestiti liječnika obiteljske medicine. Učenik o navedenom obavještava liječnika obiteljske medicine i školskog liječnika (obavještavanje epidemiološke službe slijedi prema indikaciji).

Ako u vrijeme ispita državne mature bude pristupnika kojima je izrečena mjera samoizolacije, uvjeti pristupanja ispitima državne mature utvrdit će se kroz posebne epidemiološke preporuke sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Radi dogovora oko posebnih uvjeta polaganja ispita, pristupnici kojima je izrečena mjera samoizolacije trebaju se žurno javiti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (na skolska.medicina@hzjz.hr: ime i prezime pristupnika, broj telefona/mobitela pristupnika i roditelja, naziv i adresa škole), Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja i školi.

Dolazak učenika na državnu maturu treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). 

Kandidate treba prije dolaska upozoriti da ponesu pribor koji im je potreban za ispit (ako je tako propisano ispitnim katalogom) te da si prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu. 

Dopušteni predmeti
Pristupnici tijekom pisanja ispita na radnome stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale. 

Sve ostale stvari (mobilne uređaje...) pristupnik stavlja u svoju torbu koju odlaže na za to predviđeno mjesto u ili izvan ispitne prostorije. Ako zbog zdravstvenog stanja pristupnik treba tijekom pisanja ispita konzumirati hranu ili slatkiše, odlaže ih na stol voditelja ispitne prostorije i po potrebi konzumira izvan ispitne prostorije.

Nošenje maski
Ako se provedba ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod pristupnika i svih koji sudjeluju u provedbi ispita državne mature nije nužno ali se preporučuje.

Provjera identiteta pristupnika koji nosi masku provodi se na način da pristupnik nakratko spusti masku s lica na udaljenosti od 2 m od osobe zadužena za provjeru osobnih iskaznica te potom vraća masku na lice. Maska se nosi na način da cijelo vrijeme prekriva nos i usta.