Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

U prilogu vam se nalaze nova pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature, izdana od strane Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, za vrijeme pandemije bolesti COVID-19.

NOVA PRAVILA