NAKNADNI UPISNI ROK

za upis u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2021./2022.

Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, također se mogu prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku. O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo škole temeljem pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis. Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena (u programe obrazovanja za koje je potrebna potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda obiteljskog liječnika), ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je potpisuju, a potom se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i kandidat je upisan u srednju školu. Prijava i upis kandidata u naknadnome upisnom roku odvijat će se od 3. do 21. rujna 2021. godine

SLOBODNA MJESTA:

  • mehaničar poljoprivredne mehanizacije – 2 mjesta
  • prehrambeni tehničar – 1 mjesto
  • šumarski tehničar – 4 mjesta
  • vrtlar – 8 mjesta