Izmjena Odluke o organizaciji rada škole

U prilogu vam se nalazi odluka o izmjenama Odluke o organizaciji rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

ODLUKA