Školski kurikulum

U prilozima se nalaze Školski kurikulumi Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, za svaku školsku godinu.

KURIKULUM 2023./2024.
KURIKULUM 202
2./2023.

KURIKULUM 2021./2022.

KURIKULUM 2020./2021.
KURIKULUM 2019./2020.

 

Godišnji plan i program rada škole

U prilozima se nalaze Godišnji planovi i programi rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, za svaku školsku godinu.

GPP 2023./2024.
GPP 2022./2023.

GPP 2021./2022.

GPP 2020./2021.     ODLUKA O IZMJENI GPP-a
GPP 2019./2020.

 

Statut škole

U prilogu se nalazi Statut Srednje škole Matije Antuna Reljkovića.

STATUT

 

Pravilnik o radu

U prilogu se nalazi Pravilnik o radu Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod.

PRAVILNIK

 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

U prilogu se nalaze Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod te izmjene pravilnika koje su stupile na snagu 3. veljače 2020. godine.

PRAVILNIK
IZMJENE PRAVILNIKA

 

Protokol o postupanju Škole u slučaju nasilja

U prilogu se nalazi Protokol o postupanju Škole u slučaju nasilja.

PROTOKOL

 

Etički kodeks

U prilogu se nalazi Etički kodeks Srednje škole Matije Antuna Reljkovića.

ETIČKI KODEKS

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

U prilogu se nalaze Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Srednje škole Matije Antuna Reljkovića te Odluka o izmjeni Pravilnika.

PRAVILNIK
IZMJENA PRAVILNIKA

 

Prijavljivanje nepravilnosti

U prilogu se nalazi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

PRAVILNIK

 

Pravila o upravljanju dokumentiranim i arhivskim gradivom

U prilogu se nalaze Pravila o upravljanju dokumentiranim i arhivskim gradivom Srednje škole Matije Antuna Reljkoviča, Slavonski Brod te popis dokumentiranog gradiva s rokovima čuvanja.

PRAVILA
POPIS

 

Plan klasifikacijskih oznaka

U prilogu se nalazi Plan klasifikacijskih oznaka Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod.

PLAN

 

Pravilnik o radu školske knjižnice

U prilogu se nalazi Pravilnik o radu školske knjižnice Srednje škole Matija Antuna Reljkovića, Slavonski Brod.

PRAVILNIK

 

Imenovanje Povjerenika radnika za zaštitu na radu

Radnici Škole na Skupu radnika održanom 15.1.2024. izabrali su Povjerenike radnika za zaštitu na radu. U prilogu se nalaze Odluke.

ODLUKA, VUKASOVIĆ        ODLUKA, ČIPRAKOVIĆ