Akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Nastavnice Iva Bodrožić-Selak, Antonija Šimunović, Marija Pilipović i Ivana Petrošanec Pišl izradile su strategiju za srednjoročnu i dugoročnu internacionalizaciju i modernizaciju Erasmus+ plana škole i njome prijavile Školu za dobivanje akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ova akreditacija Školi omogućuje jednostavnije sudjelovanje u podnošenju prijava za Erasmus+ projekte i osigurava trajni pristup financiranju!

18.1.2023. smo dobili odluku Agencije za mobilnost i programe EU kojom smo postali akreditirana škola!