Nastava se izvodi teoretski i praktično. Teorijski dio se izvodi u novoizgrađenim suvremenim učionicama na cca 5000m2, s pripadajućim kabinetima, koje su opremljene računalima, zidnim projektorima, pametnim pločama te pristupom Internetu.
Praktična nastava izvodi se u najsuvremenijim školskim praktikumima:

• najsuvremeniji kemijski laboratorij koji omogućava izvođenje vrlo složenih vježbi te analiza.U novom kemijskom laboratoriju učenici vrlo kvalitetno izvode vježbe koristeći suvremene refraktometre, polarimetre, kolorimetre, pH metre, konduktometar, spektrometar, Gerberovu centrifuge, elektroničke vage I slično.

• najsuvremeniji kemijski laboratorij koji omogućava izvođenje vrlo složenih vježbi te analiza.U novom kemijskom laboratoriju učenici vrlo kvalitetno izvode vježbe koristeći suvremene refraktometre, polarimetre, kolorimetre, pH metre, konduktometar, spektrometar, Gerberovu centrifuge, elektroničke vage I slično.

  
 

• suvremeni veterinarski laboratorij koji je opremljen instrumentima I uređajima dobivenima putem projekta Europske Unije (CARDS 2004.). Učenicima je omogućeno izvođenje vježbi iz različitih strukovnih predmeta I praktične nastave. Omogućene su hematološke pretrage, pretraga mokraće I mlijeka, njega malih životinja, izrada mikroskopskih preparata I mikroskopiranje. Svrha je učenicima dati što bolje uvjete za izvođenje nastave, te osposobljavanje za što bolji rad u struci. Laboratorij je vrlo moderan I prati tehnološke standarde Europske Unije.

 
 

 • mikropropagacijski laboratorij - najopremljeniji laboratorij za mikropropagaciju u cijeloj regiji. Mikropropagacija je kultura (znanost) koja proučava biljno tkivo te se isključivo bavi kloniranjem različitih sorti. U zemljama razvijenog zapada mikropropagacija i stručnjaci koji se njome bave , zauzimaju važno mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji vlastitih zemalja. Naša škola želi ići tim smjerom te obučavati kadar kako bi sutra i naši učenici bili konkurentni na europskom tržištu.

   
 

• plastenik za hidroponski uzgoj biljaka- Hidroponski uzgoj predstavlja uzgoj biljaka bez tla na inertnim supstratima ili bez njih u hranjivoj otopini. To je tehnika uzgoja biljaka u vodi kojoj su dodana sva potrebna hraniva. Uzgoj biljaka bez tla omogućava veću, kvalitetniju i kontroliranu proizvodnju, smanjenu upotrebu pesticida, zaštitu okoliša i proizvodnju zdravog povrća. Sve pripremne radove u plasteniku kao i uzgoj I njegu nasada tijekom cijele sezone obavljaju učenici naše škole tijekom svoje praktične nastave.

   
 

 • školsko gospodarstvo trenutačno obrađuje cca 70hektara zemlje. Od ukupne površine zemljišta 12ha se odnosi na voćnjak i kupinjak. Preostalih 58ha su oranične površine.
Kulture koje su zasijane najčešće su: pšenica,uljana repica,soja,zob i lucerna. Od povrća najviše se sadi krumpir,luk,grašak,peršin, kupusnjače i drugo.Sve površine se obrađuju vlastitom mehanizacijom. Školsko gospodarstvo posjeduje tri traktora, kombajn i sve priključne strojeve kao što su: kultivator, prskalice za ratarske usjeve, prskalice za voćnjak (automizer), plugove (dvobrazni i trobrazni) 4 komada, rasipače za mineralno gnojivo (vučeni i nošeni), kanalokopač, prikolice za traktor (2 komada), utovarivač traktorski, malčer, tarup, kosilice za travu (traktorska) i drugo.

 

• eko kupinjak 12ha,

 
 

 • nastavno-botanički vrt koji zauzima površinu od 2 ha.Školski vrt je zamišljen i izveden kao učionica na otvorenom. Sastoji se od sljedećih cjelina : dendrološki dio, povrtnjak,cvjetnjak , voćnjak, rasadnik i zaštićeni prostori. Školski vrt je star koliko i škola, ali je u ratu uništen. Nakon rata je obnovljen i većina zamisli izvedena. U održavanju vrta sudjeluju učenici i djelatnici poljoprivredne škole . Imamo prekrasnu zbirku javora, spiralu ljekovitog bilja, starinske sorte voćnjaka, cvjetnjak formalnog stila, uzgoj jednoljetnica i dvoljetnica i hidroponski uzgoj rajčice. Zbog njegove ljepote i posebnosti vrt ponosno nosi titulu najljepšeg kontinentalnog školskog vrta 2008. Ove godine planiramo postaviti sustav za navodnjavanje, te povećati broj rasadničkih vrsta.


 

 • voćnjak sa 120 stabala (jabuke 49 stabala, kruške 33 stabla, šljive 14 stabala, breskve 7 stabala, marelice 5 stabala, trešnje 7 stabala, višnje 3 stabla, mušmule 1 stablo, dunje 1 stablo i 400 sadnica jagoda),

 
 

• vinograd s 300 trsova vinove loze,

• praktikum za cvijećarstvo namijenjen je obuci učenika prvenstveno za zanimanje cvjećara, a i za druga zanimanja koja u planu imaju uzgoj cvijeća i ukrasnog grmlja.Praktikum se sastoji iz tri dijela: plastenik, rasadnik i cvjetne gredice s travnjakom.

  
 

• Plastenik je površine 200m2 i namijenjen je obuci učenika u uzgoju cvijeća. Kapacitet plastenika je 15.000 sadnica raznog cvijeća u jednom proizvodnom ciklusu. U plasteniku se uzgajaju u jednom ciklusu presadnice jednoljetnica, a u drugom sadnice dvoljetnica. Učenici se obučavaju za proizvodnju presadnica od sjemena do potpuno uzgojene presadnice spremne za sadnju na cvjetne gredice.Broj proizvedenih sadnica zadovoljava ne samo potrebe cvjetnih gredica u školskom praktikumu već je dio sadnica namijenjen tržištu. U rasadničkom dijelu uzgajaju se sadnice ukrasnog grmlja. Po završetku školovanja učenici su obučeni za samostalan rad, bilo u svom obrtu za uzgoj cvijeća ili za zaposlenje u tvrtkama za uzgoj i prodaju cvijeća.


• praktikum za povćarstvo

 
 

• dendrološki praktikum

  


 • suvremeno opremljene plastenike

  

• mehaničku radionicu,


• suvremenu poljoprivrednu mehanizaciju koja je neophodna za intenzivnu proizvodnju. Mehanizacija se koristi za primjenu agro tehničkih mjera zasnovanih na znanstvenim saznanjima u ratarskoj, povrtlarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, stočarskoj i cvjećarskoj proizvodnji. Obavljajući praktičnu nastavu učenici stječu znanja i vještine o konstruktivnim osobinama strojeva, načinu rada, rukovanju, podešavanju, održavanju i popravcima. Na ovaj način stječu dobru osnovu za daljne obrazovanje ,rad u vlastitom obiteljskom gospodarstvu ili mogu biti organizatori poljoprivredne proizvodnje. Izradom programa za nabavu poljoprivredne mehanizacije iz predpripusnih fonova izvršena je nabava strojeva za osnovnu obradu tla, dopunsku obradu tla, sijačice za sjetvu usjeva, strojeva za njegu i zaštitu bilja, strojeva za spremanje sijena, te utovarena i transportna sredstva u poljoprivredi.

  

• klimakomora,

 
 

• kuhinja - Od siječnja 2009. godine pri školi uspješno djeluje školska kuhinja. Europska unije donirala je opremu za potrebe kuhinje, a škola je svojim novcem doprinijela Realizaciju ovog kvalitetnog projekta. Danas učenici škole „Matija Antun Reljković“ imaju redovite obroke u jednoj od najbolje opremljenih školskih kuhinja u Brodsko posavskoj županiji. Uz to što se učenici u školskoj kuhinji hrane, u njoj također obavljaju praktični dio nastave u smjerovima u kojima je to predviđeno.

 
 


• šumarski poligon nastaje 2007. godine kao projekt suradnje Srednje škole Matije Antuna Reljkovića i Hrvatskih šuma-UŠP Nova Gradiška.Osmišljen za praktičnu obuku učenika šumarskog usmjerenja u vještinama rada motornom pilom i primjenu znanja djelatnika Hrvatskih šuma i profesora šumarskih stručnih predmeta naše škole ostvarili smo prekrasnu suradnju ova dva važna gospodarska subjekta naše županije. Kao domaćin 4. Državnog natjecanja učenika šumarskog obrazovnog usmjerenja i domaćini 4. Alpe-Adria Olimpijade šumarskih učenika pokazali smo da škola prati trendove napretka u šumarstvu i obrazovanju učenika u ovom području. Ovaj napredak prepoznaje se i u interesu učenika prilikom upisa u prve razrede, te izborom zanimanja šumarski tehničar.

 

 
• geodetski poligon i instrumente za potrebe geodetskih tehničara

Škola u svom sastavu ima i:

• športsku dvoranu,
• vanjski športski teren,
• skladišne prostore,
• učeničku zadrugu- Učenička zadruga Tkanica osnovana je u naškoj školi 1989. godine. Prekinula je s radom 1990. godine., a prekid je trajao do 2000. god.

Obnovljena je 2001. godine. Tijekom ovih godina mijenjao se broj sekcija i broj učenika po sekcijama, ali s ponosom možemo reći da je unazad proteklih osam godina kroz našu učeničku zadrugu prošlo oko 1000 učenika.

Program rada učeničke zadruge je:

- čuvanje narodne baštine

-Stjecanja znanja radi mogućnosti primjene na vlastitom

-obiteljskom gospodarstvu.

-Sudjelovanje na smotrama i sajmovima

-Pomoć pri organizaciji stočarske izložbe Brodsko – posavske županije

• konjički klub sa svojim konjima na kojem se osim rekreativnog jahanja od 2001. god., provodi terapijsko jahanje zajedno s Udrugom za terapijsko jahanje POTKOVICA iz Slavonskog Broda. Iz godine u godinu povećavao se broj grla na školskoj ekonomiji tako da danas imamo 11 grla lipicanske pasmine. Zbog nedovoljnog smještajnog prostora ovaj broj grla nismo u mogućnosti povećavati. U 2007. godini smo osnovali Konjički klub TULIPAN s ciljem okupljanja ljubitelja konja i konjičkog športa, kao i edukacije učenika kroz provođenje praktične nastave.Udruga Konjički klub TULIPAN koja djeluje u urbanoj sredini s programom konjogojstva, pojavljuje se na svim javnim izložbama i priredbama otvorenim za javnost. Kao udruga otvoreni smo prema društvenoj zajednici pa program početničkog jahanja organiziramo za učenike naše Škole i sve zainteresirane mlade ljude.


• konjički hipodrom na kojem se u okviru Međužupanijske stočarske izložbe odvija natjecanje u vožnji dvoprega u dvije discipline: brzinska i vožnja preciznosti.


• izložbene prostore za stoku koji se sastoje od : dva reda stajališta za goveda i konje ukupnog kapaciteta 80 grla, te 20 boksova za male životinje(ovce,koze,svinje).

U sklopu škole postoje i brojne slobodne aktivnosti
U postupku je I izgradnja Međunarodnog vrtnog centra te Centra za bio-tehnološka istraživanja.Škola je opremljena najsuvremenijom opremom za potrebe nastave, znanstvenog istraživanja i proizvodnje iz programa koje škola izvodi. Sredstva za opremu smo realizirali kroz predpristupni fond CARDS 2004 i sredstvima Brodsko –posavske Županije te raznim donacijama .