Riječ Ravnateljice

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića u razdoblju od 2018. do 2022. godine postavlja glavni strateški cilj – izvrsnost.

Bit će to učenje temeljeno na radu i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja uz istraživanje i inovacije, definirano kroz najveći projekt Škole, Brodsko –posavske županije i razvojne agencije, Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko- posavske županije.

Izvrsnost se prepoznaje u primjerima dobre prakse i prezentaciji gotovih proizvoda nastalih tijekom uspješno uravnotežene teorijske i praktične nastave kao i putem šezdesetak projekata u kojima je Škola sudjelovala.

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića ima specifičan oblik poduzetničke potporne infrastrukture. Na godišnjoj razini surađuje s trideset do pedest obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poduzetnika, a raspolaže i zavidnim ljudskim i infrastrukturnim kapacitetima koji omogućuju da se takva suradnja kvalitetno nastavi.

Centar izvrsnosti pod ravnanjem Srednje škole Matije Antuna Reljkovića u razdoblju od 2013. godine do danas izrastao je u svojevrsni organski klaster u području biotehnologije okupljajući oko sebe i povezujući privatne, znanstveno-istraživačke i javne ustanove. Takav klaster postao je instrument za jačanje sektorske konkurentnosti, učinkovitu uporabu fondova i programa Europske unije, međusektorsko umrežavanje, lobiranje, promidžbu sektora i brendiranje te za ciljano privlačenje ulaganja i stvaranje nove dodatne vrijednosti na razini sektora.

Odlukom Ministrice o imenovanju Regionalnih centara kompentencija u strukovnom obrazovanju, započinjemo mentoriranje u sektorima koje godinama razvijamo na iskustvu i rezultatima rada.

Škola mentor prenositi će stečena iskustva i znanja modernizacijom strukovnih i izbornih kurikula kroz najmanje deset godina na druge regionalne centre kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju. Uvođenje novih tehnologija i modernih inovativnih sadržaja za izvođenje praktične nastave način je odgovora na potrebe gospodarstva i tržišta rada. Moramo što prije ostvariti svoje zacrtane ciljeve i na taj način prilagodili se tržištu rada s jedne strane, a s druge dobiti potrebno znanje i uvid u nove tehnologije, inovacije i istraživanja koja se odvijaju u centrima izvrsnosti. Povezivanje Škole s gospodarstvom, povećanje kapaciteta nastavnika u suradnji sa stručnjacima RCBT-a, uvođenjem novih, modernih i inovativnih sadržaja naš je dugoročni cilj.

Centar smo novih tehnologija, organizacije seminara, savjetovanja, tribina, tečajeva, okruglih stolova, stručnih skupova i simpozija Trebamo jačati suradnju Škole i RCB-a i sklopiti sporazum o partnerstvu kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u zajedničkim projektima.

Mentorski centar tako se stavlja u rang centra izvrsnosti za transfer i primjenu znanja u strukovnom obrazovanju te povezivanje rezultata znanstveno-istraživačkog rada i potreba poduzetnika u svih pet funkcionalnih regija Republike Hrvatske.

U skladu sa zacrtanim ciljevima od početka ove školske godine ostvarili smo:

• 30.rujna 2019.
Promovirali smo Slavonsku jesensku košaricu u suradnji klastera, Turističke zajednice i Hrvatskih šuma.

• 4.listopada 2019.
Organizirali smo „Satirovu jesensku riznicu“ u sklopu našeg sudjelovanja na Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju - školski festival vještina i znanja s međupredmetnim radionicama u našem višestruko nagrađivanom školskom vrtu. Škola za život tada se ostvarila u području poljoprivrede, šumarstva, prehrane, ekologije, kemije, veterine, geodezije i svih općih predmeta.
Zbog atraktivnosti događaja Europska komisija predložila nas je kao primjer dobre prakse i britanska producentska kuća BBC došla je snimiti naš rad kako bi tim uratkom otvorila tjedan strukovnih vještina u Helsinkiju.

• 11.listopada 2019.
Naši nastavnici sudjelovali su na 3. danima strukovnih nastavnika u Šibeniku.

 

• 14.listopada 2019.
Obilježili smo desetu godišnjicu Tamburaškog sastava Srednje škole Matije Antuna Reljkovića prigodnim člankom na lokalnom portalu SB online.

• 18.listopada 2019.
Bili smo u Grčkoj na mobilnosti učenika i profesora te smo napravili bazu nastavnih jedinica u suradnju s partnerima iz Mađarske i Turske u Erasmus+, K2 projektu Knowledge Base International Ltd.

• 22. i 23.listopada 2019.
Dva su tima učenika s mentoricom sudjelovali su u projektu Copernicus EU u kojemu su kombinacijom satelitskih snimaka i meteoroloških podataka računali najpouzdanije informacije o planu sadnje na primjeru naše katastarske čestice u K.O. Slobodnica. Analizom klimatskih parametara i natprosječnih prinosa, računali su informacije o tretiranju za zaštitu usjeva koja bi sigurno dobro došla pčelarima.

• 25., 26. i 27. listopada 2019.
Sudjelovali smo u građanskoj inicijativi Zasadi drvo, ne budi panj doniranjem sadnica iz školskog dendrološkog vrta, promocijom i mentoriranjem šumarskih tehničara u poslovima prodaje, kopanja i sadnje sadnica u navedenoj akciji.

• 25.listopada 2019.
Naši učenici osvojili su prvo mjesto na Županijskom prvenstvu u krosu i osigurali sudjelovanje na Državnom prvenstvu u Poreču.
.