Riječ Ravnateljice

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića u razdoblju od 2018. do 2022. godine postavlja glavni strateški cilj – izvrsnost.

Bit će to učenje temeljeno na radu i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja uz istraživanje i inovacije, definirano kroz najveći projekt Škole, Brodsko –posavske županije i razvojne agencije, Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko- posavske županije.

Izvrsnost se prepoznaje u primjerima dobre prakse i prezentaciji gotovih proizvoda nastalih tijekom uspješno uravnotežene teorijske i praktične nastave kao i putem šezdesetak projekata u kojima je Škola sudjelovala.

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića ima specifičan oblik poduzetničke potporne infrastrukture. Na godišnjoj razini surađuje s trideset do pedest obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poduzetnika, a raspolaže i zavidnim ljudskim i infrastrukturnim kapacitetima koji omogućuju da se takva suradnja kvalitetno nastavi.

Centar izvrsnosti pod ravnanjem Srednje škole Matije Antuna Reljkovića u razdoblju od 2013. godine do danas izrastao je u svojevrsni organski klaster u području biotehnologije okupljajući oko sebe i povezujući privatne, znanstveno-istraživačke i javne ustanove. Takav klaster postao je instrument za jačanje sektorske konkurentnosti, učinkovitu uporabu fondova i programa Europske unije, međusektorsko umrežavanje, lobiranje, promidžbu sektora i brendiranje te za ciljano privlačenje ulaganja i stvaranje nove dodatne vrijednosti na razini sektora.

Odlukom Ministrice o imenovanju Regionalnih centara kompentencija u strukovnom obrazovanju, započinjemo mentoriranje u sektorima koje godinama razvijamo na iskustvu i rezultatima rada.

Škola mentor prenositi će stečena iskustva i znanja modernizacijom strukovnih i izbornih kurikula kroz najmanje deset godina na druge regionalne centre kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju. Uvođenje novih tehnologija i modernih inovativnih sadržaja za izvođenje praktične nastave način je odgovora na potrebe gospodarstva i tržišta rada. Moramo što prije ostvariti svoje zacrtane ciljeve i na taj način prilagodili se tržištu rada s jedne strane, a s druge dobiti potrebno znanje i uvid u nove tehnologije, inovacije i istraživanja koja se odvijaju u centrima izvrsnosti. Povezivanje Škole s gospodarstvom, povećanje kapaciteta nastavnika u suradnji sa stručnjacima RCBT-a, uvođenjem novih, modernih i inovativnih sadržaja naš je dugoročni cilj.

Centar smo novih tehnologija, organizacije seminara, savjetovanja, tribina, tečajeva, okruglih stolova, stručnih skupova i simpozija Trebamo jačati suradnju Škole i RCB-a i sklopiti sporazum o partnerstvu kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u zajedničkim projektima.

Mentorski centar tako se stavlja u rang centra izvrsnosti za transfer i primjenu znanja u strukovnom obrazovanju te povezivanje rezultata znanstveno-istraživačkog rada i potreba poduzetnika u svih pet funkcionalnih regija Republike Hrvatske.

Marija Tomić, mag. ing. geod. et. geoinf.

 

Zaposlenici Srednje škole Matije Antuna Reljkovića

U prilogu možete pogledati zaposlenike Srednje škole Matije Antuna Reljkovića.

POPIS ZAPOSLENIKA

 

U skladu sa zacrtanim ciljevima od početka ove školske godine ostvarili smo:

• 30.rujna 2019.
Promovirali smo Slavonsku jesensku košaricu u suradnji klastera, Turističke zajednice i Hrvatskih šuma.

• 4.listopada 2019.
Organizirali smo „Satirovu jesensku riznicu“ u sklopu našeg sudjelovanja na Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju - školski festival vještina i znanja s međupredmetnim radionicama u našem višestruko nagrađivanom školskom vrtu. Škola za život tada se ostvarila u području poljoprivrede, šumarstva, prehrane, ekologije, kemije, veterine, geodezije i svih općih predmeta.
Zbog atraktivnosti događaja Europska komisija predložila nas je kao primjer dobre prakse i britanska producentska kuća BBC došla je snimiti naš rad kako bi tim uratkom otvorila tjedan strukovnih vještina u Helsinkiju.

• 11.listopada 2019.
Naši nastavnici sudjelovali su na 3. danima strukovnih nastavnika u Šibeniku.

• 14.listopada 2019.
Obilježili smo desetu godišnjicu Tamburaškog sastava Srednje škole Matije Antuna Reljkovića prigodnim člankom na lokalnom portalu SB online.

• 18.listopada 2019.
Bili smo u Grčkoj na mobilnosti učenika i profesora te smo napravili bazu nastavnih jedinica u suradnju s partnerima iz Mađarske i Turske u Erasmus+, K2 projektu Knowledge Base International Ltd.

• 22. i 23.listopada 2019.
Dva su tima učenika s mentoricom sudjelovali su u projektu Copernicus EU u kojemu su kombinacijom satelitskih snimaka i meteoroloških podataka računali najpouzdanije informacije o planu sadnje na primjeru naše katastarske čestice u K.O. Slobodnica. Analizom klimatskih parametara i natprosječnih prinosa, računali su informacije o tretiranju za zaštitu usjeva koja bi sigurno dobro došla pčelarima.

• 25., 26. i 27. listopada 2019.
Sudjelovali smo u građanskoj inicijativi Zasadi drvo, ne budi panj doniranjem sadnica iz školskog dendrološkog vrta, promocijom i mentoriranjem šumarskih tehničara u poslovima prodaje, kopanja i sadnje sadnica u navedenoj akciji.

• 25.listopada 2019.
Naši učenici osvojili su prvo mjesto na Županijskom prvenstvu u krosu i osigurali sudjelovanje na Državnom prvenstvu u Poreču.

 

Erasmus +K2 Art of Recycling

novi projekt 1.9.2020. - 30.6.2022.

Erasmus +K2 Cultural Empathy

novi projekt 1.9.2020. - 31.8.2022.

Erasmus +K2 Cultural Animation as a key Against Elderly Social

novi projekt 1.9.2020. - 31.8.2022.

Kaskadno šumarstvo :Erasmus +

produžen 31.8.2021.

Projekt Županije u izradi CTR-a

CIB centar izvrsnosti u Bioekonomiji

novi projekt 1.9.2020. - 31.8.2023.

Postani poduzetan, projekt škole

nastavak projekta

Neka se zazeleni, projekt škole u suradnji sa javnim i gradskim institucijama

Čuvari tradicije

 

Živo tlo

završio lipanj 2019., nastavak projekta do 17. prosinca 2020.

završio 15. studeni 2020.

4. prosinca 2020. obilježavanje Svjetskog dana tla

Solidarnost, projekt škole za osobe sa invaliditetom

 

Klokan, međunarodno matematičko natjecanje

rujan 2020. - svibanj 2021.

 

17. rujna 2020.

Obilježavanje Europskog tjedna strukovnih vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Konferencija Fight and Win

 

Peer Review, međunarodna kolegijalna procjena ASOO

konferencija 15. listopad 2020., on line

 

rujan 2020.

 

16. prosinca 2020.

STRUČNA USAVRŠAVANJA RAVNATELJICE

 

Sudjelovanje u pripremama i rad u školskom odboru

tijekom godine

Pripremanje sjednica stručnih tijela škole, školskih i županijskih stručnih vijeća

tijekom godine

Izvršni poslovi - rad na provođenju odluka i zaključaka upravnih i stručnih organa

tijekom godine

 

Rad u komisijama za modernizaciju kurikuluma u sektoru Geodezija

ASOO

 

Obrazovanje odraslih, u procesu odobrenja u MZOO

rujan 2020. – 2021. u tijeku je na sektorskom vijeću tri nova standarda zanimanja

prosinac 2020. – 2021.

Praćenje novosti u geodeziji, stručni skupovi za ovlaštenike

13. simpozij HKOIG

20. studenog održano predavanje "Osiguranje kvalitete u SŠ MAR u sektoru poljoprivrede"