KONTAKTIRAJTE NAS:

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića
Adresa: Ivana Cankara 76, 35 000 Slavonski Brod

 Županija: Brodsko-posavska
Telefon: 035 255 697
Školsko gospodarstvo: 035 416 137
E-mail
srednja-skola-mar@sredskmar.tcloud.hr
Web site: http://www.ssmar.hr/

RAVNATELJICA:

Marija Tomić, mag. ing. geod. et geoinf.
tel: 035 415 386, e-mail: marija.tomic6@skole.hr

STRUČNI SURADNICI:

PEDAGOGINJA: Mirela Bilić Bošnjak
tel: 035 255 697, e-mail: mirela.bilic123@gmail.com
PSIHOLOGINJA: Marija Pišonić Aleksić, dipl. psiholog
tel: 035 255 697, e-mail: pisonic.m@gmail.com
KNJIŽNIČARKA: Zita Opačak, mag. ing.mech, mag. bibl.
tel: 035 255 697, e-mail: zitaopacak@gmail.com

VODITELJ SMJENE:
Zvonimir Vidović, dipl. teolog
e-mail: vidoviczvonimir@gmail.com

TAJNIŠTO:
Matija Sabljić Plavšić, tajnica
e-mail:
srednja-skola-mar@sb.t-com.hr

Bara Šakić, voditeljica računovodstva
e-mail:
racunovodstvossmar@ssmar.com

Ilka Tolić, računovodstvena referentica
e-mail.:
racunovodstvossmar1@ssmar.com

Marija Marić, referentica za učenike
e-mail:
referadassmar@ssmar.com

Telefon: 035 255 697